Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română
RON
HUF (Ft)
EUR (€)
CZK (Kč)
RON (leu)
PLN (zł)

Transcrierea vinietelor rutiere

În cazul în care proprietarul autovehiculului transferă dreptul de proprietate al acestuia, sau relațiile legale, care fac posibilă utilizarea autovehiculului, încetează (de ex. avarie totală, daună în urma furtului), există posibilitatea transcrierii vinietei pe un alt autovehicul, din aceeași categorie.

În cazul transcrierii vinietei, vă rugăm să vă adresați nemijlocit serviciului de relații cu clienții al Societății Naționale de Servicii de Taxare Rutieră S.A.:

Telefon: +36 (36) 587-500
E-mail: ugyfel@nemzetiutdij.hu

Ce acte sunt necesare? Pentru transcrierea numărului de înmatriculare este necesară prezentarea următoarelor:

  • chitanța de verificare, primită cu ocazia achiziționării (sau mesajul de confirmare);
  • certificatul de înmatriculare al vehiculului nou, pentru a atesta că categoria acestuia corespunde cu categoria vehiculului anterior;
  • documentul care atestă valorificarea autovehiculului, datat de oficiul regional pentru documente oficiale al direcției administrative a capitalei sau județene (de sector), sau alt document care să ateste încetarea unor relații legale, care ofereau posibilitatea utilizării vehiculului, sau un înscris sub semnătură privată, care să certifice că, relațiile legale, care ofereau posibilitatea utilizării autovehiculului, au încetat (pentru certificarea schimbării proprietarului, sau al exploatatorului, înregistrate prin portalul electronic de servicii, este suficientă confirmarea, ori hotărârea transmisă în format electronic, privind acest fapt);

Este recomandat ca gestionarea vinietei, referitoare la autovehiculul care va fi valorificat, să fie cuprinsă în contractul de vânzare-cumpărare, pentru evitarea eventualelor cazuri de penalizare, respectiv pentru clarificarea acestora. Vinieta se poate transcrie și în cazul în care solicitantul poate să dovedească, în mod credibil, că are dreptul să acționeze, în calitate de declarant, în privința ambelor vehicule interesate, poate să prezinte chitanța de verificare primită, sau mesajul de confirmare al achiziției vinetei, respectiv să achite taxele procedurale.

Care viniete pot fi transcrise?

Ulterior începerii perioadei de valabilitate, doar vinietele lunare și anuale pot fi transcrise (vinieta județeană se poate transcrie pe alt vehicul, dar exclusiv doar pentru județul achiziționat), dar vinieta săptămânală se poate transcrie doar în prealabil intrării în vigoare.

În cazul în care autovehiculele interesate în transcriere nu sunt încadrate în aceeași categorie, atunci transcrierea se poate efectua doar ulterior achitării diferenței de categorie, fiind important de știut că diferența se va achita pentru toată perioada de valabilitate a vinietei.

Schimbarea numărului de înmatriculare

Regulile generale, referitoare la procedura de transcriere, sunt valabile și pentru această procedură, cu completarea că solicitantul trebuie să dovedească și schimbarea numărului de înmatriculare. Dacă număr de înmatriculare are caracter general, indiferent de persoana proprietarului, sau a statului în care este înregistrat în evidențe, modificarea este prevăzută de lege, astfel transcrierea vinietei este gratuită.

Daună în urma furtului / avarie totală

În cazul în care autovehiculul Dumneavoastră a fost sustras, sau a suferit o avarie totală, la prezentarea certificatului, emis de poliție sau asigurător, referitor la aceste evenimente, la serviciul de relații cu clienții al Societății Naționale de Servicii de Taxare Rutieră S.A., aceasta va emite o chitanță de atestare a achiziției unei viniete rutiere, pentru categoria și perioada de valabilitate conformă cu vinieta anterioară.

Categorie eronată de vehicul / corectarea categoriei de vehicul

În cazul înregistrării eronate a unei categorii de vehicul, există posibilitatea, în perioada de validitate al vinietei, pentru modificarea categoriei în cea corectă, prin intermediul serviciului de relații cu clienții al Societății Naționale de Servicii de Taxare Rutieră S.A., cu plata, sau solicitarea rambursului diferenței de valoare dintre categoriile în cauză. În cursul procedurilor, trebuie prezentată chitanța de verificare a vinietei achiziționate (sau mesajul de confirmare), precum și certificatul de înmatriculare al vehiculului. Numărul de înmatriculare, înregistrat pe vinieta rutieră nouă, corespunzătoare categoriei corecte a vehiculului, trebuie să corespundă cu numărul de înmatriculare confirmat de certificatul de înmatriculare. Corectarea categoriei de vehicul, ulterioară stabilirii unei penalități, nu șterge obligativitatea achitării penalității sau sau diferenței penalizatoare, stabilite în prealabil.

Număr de înmatriculare înregistrat eronat

În cazul înregistrării eronate a numărului de înmatriculare – până la cel mult 3 caractere – vă puteți adresa serviciului de relații cu clienții al Societății Naționale de Servicii de Taxare Rutieră S.A., pentru modificarea numărului de înmatriculare și înregistrarea celui corect, în termen de 60 de zile, de la data inițială a validității vinietei rutiere, respectiv în termen de 60 de zile de la recepția somației de plată a penalităților, stabilite în urma numărului de înmatriculare eronat, această procedură fiind posibilă și prin alte modalități, asigurate de Societatea Națională de Servicii de Taxare Rutieră S.A. În cursul procedurilor, trebuie prezentat certificatul de înmatriculare al vehiculului și chitanța de verificare a vinietei rutiere achiziționate (sau mesajul de confirmare). Ulterior modificării, vinieta rutieră va fi validă, pentru toată perioada de valabilitate, pentru numărul de înmatriculare modificat. Înregistrările eronate, datorate confundării numărului 0 (zero) cu litera O (o, literă) se vor corecta în mod gratuit.

Simbolul eronat al statului de origine

În cazul înregistrării eronate a simbolului statului de origine, aceasta poate fi corectată prin intermediul serviciului de relații cu clienții al Societății Naționale de Servicii de Taxare Rutieră S.A. În cursul procedurilor, trebuie prezentat certificatul de înmatriculare al vehiculului și chitanța de verificare a vinietei rutiere achiziționate (sau mesajul de confirmare). În acest caz, vinieta rutieră va fi validă, pentru toată perioada de valabilitate, pentru simbolul de stat modificat.

Atestarea validității dreptului de folosință

În cazul în care chitanța de verificare, sau mesajul de confirmare, ulterioare achiziției vinietei, se pierd, sau se deteriorează, se poate solicita atestarea validității dreptului de folosință. Pentru aceasta, certificatul de înmatriculare al autovehiculului trebuie prezentat la serviciul de relații cu clienții al Societății Naționale de Servicii de Taxare Rutieră S.A. Certificatul de atestare se poate emite exclusiv doar pentru număr de înmatriculare care apare în certificatul de înmatriculare.

Achiziție dublată

În cazul în care au fost achiziționate mai multe viniete, cu o perioadă de validitate parțial sau total identică, pentru același vehicul, cumpărătorul poate solicita răscumpărarea vinietei de prisos. Dacă ziua inițială a perioadei de validitate, sau perioada de validitate, în sine, al multiplelor viniete (achiziționate pentru același vehicul, n.t.), nu sunt identice, răscumpărarea se va efectua doar în cazul în care perioada de validitate, mai târzie, încă nu a intrat în vigoare, sau, în cazul în care a intrat în vigoare, în respectiva perioadă, cealaltă vinietă a fost validă pentru toată perioada respectivă.

Răscumpărare

Există posibilitatea răscumpărării vinietelor rutiere, prin intermediul serviciului de relații cu clienții al Societății Naționale de Servicii de Taxare Rutieră S.A., pentru care trebuie prezentat certificatul de înmatriculare al vehiculului, de asemenea trebuie depusă și chitanța de verificare, primită la achiziție, ori trebuie prezentat mesajul de confirmare primit. În cazul în care perioada de validitate a început deja, răscumpărarea este posibilă doar în cazul în care, în prealabil, se va achiziționa vinieta corespunzătoare perioadei dintre data inițială a validității și data răscumpărării. Pentru vinietele județene nu există posibilitatea de răscumpărare, ulterior începerii perioadei de validitate.

Clienții au posibilitatea de a-și achita achizițiile, în cadrul birourilor de relații cu clienții al Societății Naționale de Servicii de Taxare Rutieră S.A. prin următoarele modalități: în numerar (HUF, EUR), cu card bancar.