Română
Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română

HUF (Ft)
EUR (€)

Condiții Contractuale Generale

Datele furnizorului

AutoVignet Kft.
Sediu: 2094 Nagykovácsi, str. Séta nr. 2, Ungaria
C.I.F.: HU27116861
Numărul de ordine în registrul comerțului: 13-09-202680
E-mail: info@autovignet.hu

Principiile noastre, privind protecția datelor, le puteți accesa aici.

I. Dispoziții generale

Condițiile contractuale generale (CCG), formulate în cele ce urmează, sunt normative privind relațiile dintre AutoVignet Kft. (în continuare: furnizor) și utilizatorii, în continuare: „utilizatori”, care inițiază, respectiv realizează achiziții, prin intermediul paginii web ro.autovignet.hu „Utilizatorii” și „furnizorul” împreună sunt denumiți „părți”. Se califică ca utilizator toate acele persoane, fizice, de vârstă majoră, sau juridice, respectiv societăți comerciale sau alte organizații, fără personalitate juridică, care inițiază, sau realizează achiziții prin intermediul paginii web. Realizarea unei achiziții, prin intermediul paginii web autovignet.hu/ro se poate realiza doar în urma acceptării prezentelor condiții contractuale generale (CCG), și a prevederilor informării privind protecția datelor cu caracter personal. În aspectele nereglementate în prezentele condiții contractuale, sunt normative legile ungare și dispozițiile autorităților, în vigoare, de asemenea sunt normative și prevederile Codului Civil ungar, care sunt aplicabile în mod necondiționat.

II. Obiectul serviciilor

Prin intermediul paginii noastre web se poate achiziționa dreptul de utilizare (vinieta rutieră, e-vinieta) al șoselelor cu taxă, aceasta fiind validă exclusiv pe teritoriul Ungariei.

III. Conținutul contractului, realizarea contractului

Furnizorul asigură utilizatorului posibilitatea folosirii tuturor serviciilor și funcțiilor paginii web autovignet.hu/ro. Contractul dintre părți ia naștere prin accesarea serviciilor, conform regulilor privind încheierea contractelor pe cale electronică. Serviciile accesate se califică ca un contract încheiat în scris, care se înregistrează pe pagina web al furnizorului. Utilizatorul va primi un mesaj de confirmare a achiziției, la adresa de e-mail indicată de acesta, mesajul de confirmare certificând faptul achiziției, momentul și obiectul acestei tranzacții.

Utilizatorul își asumă răspunderea privind caracterul real, exact și complet al datelor indicate de acesta în cursul achiziției, furnizorul neavând nici o responsabilitate în cazul în care datele oferite de utilizator sunt inexacte, nereale sau incomplete.

IV. Condiții referitoare la servicii

Vinieta rutieră trebuie achiziționată întotdeauna înainte de intrarea pe segmentul de drum cu taxă (este recomandată achiziția acestuia în prealabil începerii călătoriei). O regulă atenuantă se aplică din 1 ianuarie2018, în cazul acelor utilizatori de bună-credință, care intră, din greșeală, pe un segment de drum cu plată, aceștia având la dispoziție o perioadă de maxim 60 de minute pentru achiziția dreptului de utilizare al drumului. Deci, achiziția ulterioară a vinietei rutiere nu conferă drept retroactiv pentru utilizarea șoselelor cu taxă, cu excepția cazului de mai sus, și la achiziția ulterioară a vinietei, se va lua în considerare utilizarea neautorizată a șoselelor, ceea ce atrage după sine taxe penalizatoare.

În cazul unei achiziții, cu efectuarea plății cu ajutorul cardului bancar, momentul inițial de valabilitate al vinietei rutiere cumpărate poate fi momentul efectuării plății cu ajutorul cardului.

V. Procedurile de comandă

Achiziția, prin intermediul paginii web autovignet.hu/ro, se realizează fără a fi necesară înregistrarea. După completarea datelor necesare, cumpărătorul poate achita prețul vinietei cu ajutorul cardului bancar, printr-o modalitate de plată securizată.

După alegerea vinietei dorite a fi achiziționată, cumpărătorul va completa datele necesare (în baza principiului reducerii al minim a volumului datelor, asigurăm posibilitatea de achiziție prin înscrierea unui volum cât mai mic de date: simbolul statului, număr de înmatriculare, adresă e-mail), pe care le va verifica, după aceasta va trebui să accepte CCG și clauzele de protecție a datelor, după care va accesa butonul „Trimiterea comenzii”. Prin aceasta, utilizatorul va fi redirecționat către pagina web a partenerului care operează plățile cu cardurile bancare, OTP Mobil / SimplePay (societatea AutoVignet Kft. nu vede și nu prelucrează nici un fel de date referitoare la cardurile bancare).

Utilizatorul va completa datele cardului bancar, pe pagina web SimplePay, după care va efectua plata. Ulterior efectuării plății, SimplePay îl va redirecționa pe utilizator la pagina web autovignet.hu/ro.

Efectuarea plății poate fi realizată cu succes sau insucces.

În urma efectuării, cu succes, a plății, furnizorul va afișa pe pagina web datele achiziției, împreună cu codul de identificare a vinietei, care dovedește achiziția reușită, respectiv vom trimite și un mesaj e-mail de confirmare, pe adresa de e-mail indicată de utilizator, și aceasta conținând datele achiziției și codul de identificare al vinietei.

Utilizatorul va primi un mesaj e-mail și de la OTP Mobil / SimplePay, referitor la efectuarea plății.

Utilizatorul va verifica, în toate cazurile, număr de înmatriculare, simbolul țării și perioada de valabilitate, pentru evitarea oricăror erori. Se recomandă păstrarea mesajului de confirmare a achiziției, pentru următorii 2 ani de la data expirării valabilității, deoarece utilizatorul va dovedi dreptul său de folosință al șoselelor cu ajutorul acestui mesaj. Chitanța de verificare poate fi și imprimată, dar și păstrarea, în format electronic, al acesteia este corespunzătoare.

VI. Dispoziții referitoare la execuția financiară (efectuarea plății)

Este important de subliniat că finalizarea efectuării plății încă nu conferă drept de utilizare al rețelei rutiere cu taxă, în mod automat.

Vă rugăm să verificați, în propriul interes, dacă v-a intrat mesajul privind reușita achiziției în browserul Dumneavoastră (în special codul de identificare al vinietei) sau dacă ați primit confirmarea reușitei achiziției prin mesaj e-mail. În cazul în care acestea nu au avut loc, vă rugăm să contactați serviciul nostru de relații cu clienții.

În cazul în care nu ați primit confirmarea succesului tranzacției, și astfel veți intra pe un segment de șosea cu taxă, consecințele survenite în urma acestui fapt vor cade în sarcina utilizatorului, furnizorul neavând posibilitatea de a-și asuma vreo responsabilitate.

VII. Obligațiile părților

Furnizorul va procesa datele utilizatorului, în mod exclusiv, conform prevederilor cuprinse în informarea privind protecția datelor cu caracter personal.

Furnizorul asigură serviciile comandate din data și ora efectuării achiziției.

Utilizatorul este responsabil privind corectitudinea datelor înregistrate de acesta, în cursul achiziției – în special privind corectitudinea adresei de e-mail.

Utilizatorul declară că capacitatea sa de a încheia contracte nu este limitată în nici un fel.

Achiziția efectuată cu ajutorul internetului presupune faptul că utilizatorul cunoaște posibilitățile și limitările internetului, pe care le acceptă. Utilizatorul, respectiv cumpărătorul iau la cunoștință că eventualele riscuri, ocazionate de navigare și achiziție, trebuie să le evalueze personal, respectiv acesta trebuie să aibă în vedere utilizarea protejată și securitatea datelor stocate pe calculatorul propriu. Furnizorul nu este responsabil privind daunele survenite în urma unor situații de forță majoră, sau alte evenimente care au loc în afara posibilităților sale de control, inclusiv, dar nu în mod exclusiv, și următoarele daune:

• daunele survenite în urma utilizării paginii web, sau din cauza erorilor de funcționare al paginii;
• în urma modificării datelor, de către terțe persoane;
• în urma transmiterii întârziate a datelor;
• în urma virusurilor (informatice, n.t.);
• în urma erorilor de software, hardware, ori a rețelei de internet;
• în urma altor erori, cu caracter tehnic;
• în urma defecțiunii liniei, ori a sistemului.

Utilizatorul poate folosi serviciile exclusiv în scopuri justificate și legale. Este interzisă utilizarea serviciilor în scopuri ilicite, de asemenea este interzisă revânzarea serviciilor achiziționate către terțe persoane (excluderea revânzării). Furnizorul are dreptul de a exclude, cu efect imediat utilizatorul, în cazul în care ia la cunoștință faptul revânzării.

Utilizatorul ia la cunoștință că responsabilitatea pentru folosirea serviciilor cade exclusiv în sarcina sa.

VIII. Modificarea, anularea comenzii

Ulterior aprobării comenzii (ulterior emiterii codului de identificare al vinietei) comanda nu mai poate fi modificată, ori anulată. Furnizor inițiază prestarea serviciilor imediat după efectuarea achiziției. Din aceste motive, utilizatorul nu dispune de dreptul de renunțare la contract, în cazul contractelor încheiate la distanță, prevăzut de OG nr. 17/1999 (5.II.).

IX. Limitarea accesului

Furnizorul poate interzice utilizatorului folosirea paginii web, în cazul în care acesta împiedică, ori periclitează funcționarea conformă a serviciilor, în special dacă activitatea utilizatorului

• prin serviciile oferite acestuia, încearcă, respectiv execută obținerea, transmiterea neautorizată de date, sau încearcă, respectiv execută accesarea altor sisteme informatice;
• încearcă să obțină acces, ori să obțină, în mod neautorizat, date, ori fișiere private, sau care constituie secret comercial, date care sunt stocate pe serverele prin care sunt prestate serviciile, sau care sunt utilizate în cursul accesării serviciilor;
• încearcă, sau realizează utilizarea neautorizată a calculatoarelor, sistemelor informatice și a surselor acestora (de ex. proxy, servere de e-mail, imprimante, module de rețea și alte mijloace hardware conexe), care constituie proprietate altor persoane;
• încearcă, sau realizează modificarea neautorizată a datelor, fișierelor stocate pe serverele furnizorului.

X. Perioada contractuală, rezilierea

Părțile încheie prezentul contract pe o perioadă nelimitată.

Utilizatorul poate rezilia contractul în modul descris în informarea privind protecția datelor cu caracter personal (își poate șterge datele stocate, având în vedere prevederile normelor legale referitoare, în vigoare). Furnizorul are dreptul de a rezilia contractul, cu efect imediat, în cazul în care ia la cunoștință că utilizatorul folosește serviciile prestate în scopuri ilicite. Dispozițiile prezentului contract pot fi modificate de furnizor și în mod unilateral.

Având în vedere faptul că furnizorul inițiază prestarea cu acordul exprimat în prealabil al utilizatorului, precum și faptul că utilizatorul ia la cunoștință că ulterior prestării complete a serviciilor, acesta își pierde dreptul de reziliere, în cazul unui contract având ca scop prestarea serviciilor, și ulterior realizării complete a prestării, utilizatorul nu dispune de dreptul de reziliere al contractului, care a fost încheiat la distanță, prevăzută de art. 29 alin. (1) pct. a) al OG nr. 45/2014 (26.II.). În cazul unor plângeri, ori reclamații, din cursul accesării serviciilor, utilizatorul poate contacta serviciul de relații cu clienții al furnizorului.

XI. Informare privind efectuarea plății cu ajutorul cardului bancar

Plata securizată, cu cardul bancar, este asigurată de furnizor, prin sistemul de plăți online OTP Mobil / SimplePay. Sistemul de plăți online Simple este dezvoltat și operat de

OTP Mobil Kft.
1143 Budapesta, Bld. Hungária nr. 17-19,
Numărul de ordine în registrul comerțului: 01-09-174466
C.I.F.: HU24386106

Societatea OTP Mobil Kft. face parte din grupul OTP.

Carduri bancare acceptate:

• Visa Classic (embosate),
• MasterCard (embosate),
• Visa Electron (neembosate) doar acele carduri, pentru care banca emitentă a permis utilizarea acestora pe internet,
• Maestro (neembosate) doar acele carduri, pentru care banca emitentă a permis utilizarea acestora pe internet,

Utilizatorii care accesează pagina web al OTP Mobil Kft. vor trebui să ofere următoarele date:

• denumirea băncii emitente,
• numele titularului,
• seria cardului,
• codul de verificare,
• data expirării cardului.

În vederea securității clienților, precum și pentru prevenirea eventualelor fraude cu cardurile bancare, achizițiile cu ajutorul cardurilor se vor desfășura prin utilizarea funcției de autentificare în două nivele/3D Secure. Prin aceasta, clientul poate confirma, efectua și finaliza tranzacția financiară, inițiată prin modalitatea online, cu ajutorul codului de confirmare, trimis la numărul de telefon, indicat la bancă, pentru contul cardului bancar în cauză.

În cazul unei achiziții, cu efectuarea plății cu ajutorul cardului bancar, momentul inițial de valabilitate al vinietei rutiere cumpărate poate fi momentul efectuării plății cu ajutorul cardului.

Confirm următoarele date personale stocate în contul de utilizator al AutoVignet Ltd. (H-2094 Nagykovácsi, Séta utca 2., Ungaria) în baza de date a utilizatorilor en.autovignet.hu vor fi predate către OTP Mobil Ltd. și sunt de încredere ca procesor de date. Datele transferate de operatorul de date sunt următoarele: nume, e-mail, număr de telefon, adresă (cod poștal, oraș / oraș, stradă și număr de casă). Natura și scopul activității de prelucrare a datelor efectuate de procesatorul de date în Politica de confidențialitate SimplePay pot fi găsite la următorul link: https://simplepay.hu/vasarlo-aff/

XII. Condiții de facturare

În cazul în care utilizatorul își exprimă solicitarea pentru o factură cu TVA, pe pagina societății AutoVignet Kft., sistemul va transmite în câteva minute, dar cel mult în termen de 24 de ore, la adresa de e-mail indicată de utilizator, cu ocazia achiziției, factura solicitată. În cazul în care utilizatorul nu solicită factură, în cursul achiziției, această posibilitate nu mai poate fi modificată ulterior. Factura privind serviciile va fi în format pdf. Factura astfel emisă reprezintă exemplarul original, exemplarul utilizatorului (aceasta fiind validă și fără ștampilă și semnătură), este potrivită pentru înregistrarea contabilă, și corespunde cerințelor Ordinului Ministerului de Finanțe nr. 47/2008. Utilizatorul acceptă faptul că imprimarea facturii cade în sarcina sa, aceasta nefiind transmisă prin poștă de către furnizor.

XIII. Tariful serviciilor

Redevențe de confort:

CATEGORIE 10 ZILE 1 ZI LUNARĂ ANUALĂ JUDEȚEANĂ
D1 €3.51 €3.38 €5.65 €14.55 €3.61
D2 €5.01 €4.50 €7.40 €20.61 €7.51
U €3.51 €3.38 €5.65 €14.55 €3.61
D1M €1.73 €1.55 €3.05 €14.55 €3.61

XIV. Dispoziții diverse

Părțile convin ca în aspectele care privesc relația lor legală, să procedeze exclusiv în baza normelor legale ungare, referitoare, considerând aceste legi ca fiind normative și aplicabile la adresa părților. Referitor la aspectele nereglementate de prezentele condiții contractuale generale sunt normative convenția încheiată între părți, de asemenea normele legale referitoare, din Ungaria – având în vedere, în special, prevederile referitoare ale Legii V din 2013, privind Codul Civil.