Magyar
English
Deutsch
Česky
Slovensky
Polski
Română
RON
HUF (Ft)
EUR (€)
CZK (Kč)
RON (leu)
PLN (zł)

Penalități

În cazul în care autovehiculul nu dispune de vinietă rutieră validă, la momentul verificării, proprietarul sau exploatatorul va fi obligat la plata penalităților, corespunzătoare categoriei vehiculului, în situația utilizării neautorizate a șoselelor cu taxă. Valoarea penalităților este indicată în următorul tabel.

CLASELE TARIFARE

(D1, D2, B2)

PENALITATE DE BAZĂ

(în cazul achitării în termen de 60 de zile)

PENALITATE MAJORATĂ

(în cazul achitării în termen de peste 60 de zile)

D1 / D2

18 750 Ft

74 970 Ft

B2

84 330 Ft

337 290 Ft

Termenul de plată se va calcula de la data recepției somației de plată a penalităților.

Reguli privind autotrenurile

Penalitățile vor fi plătite, în mod obligatoriu, de proprietarul sau exploatatorul vehiculului tractor chiar și în cazul în care nici vehiculul tractor, clasificat în categoria D2 sau B2, nici remorca acestuia (categoria U) nu dispun de vinietă valabilă, dar în aceste cazuri se va stabili obligația de plată doar pentru o penalitate. În cazul în care vehiculul tractor dispune de vinietă, iar remorca nu dispune de vinietă validă, tot proprietarul sau exploatatorul vehiculului tractor va fi obligat la plata penalității.

Majorarea penalităților

Din păcate, datorită unor numeroase motive (de ex. înregistrarea eronată a numărului de înmatriculare, sau a unei categorii necorespunzătoare) se poate întâmpla, în multiple ocazii, ca conducătorii auto să acceseze un segment de drum cu taxă, considerând că dispun de vinietă validă, dar situația contrară să le fie adusă în atenție doar la momentul recepției somației de plată a penalităților. Este de reținut aspectul că perioada de timp, dintre momentul primei ocazii de utilizare neautorizată a șoselelor cu taxă, și momentul recepției somației de plată a penalităților, să fie mai îndelungată, iar în acest caz majorările penalităților pot fi înregistrate chiar și zilnic. În cazul în care ați avut mai mult de două ocazii de utilizare neautorizată a drumurilor cu taxă, proprietarul sau exploatatorul vehiculului poate înainta o cerere, personal, sau în scris (prin e-mail, sau pe suport de hârtie), către biroul de relații cu clienții al Societății Naționale de Taxare Rutieră S.A. privind maximalizarea obligației de plată a penalităților pentru cel mult două ocazii, dar cu respectarea condițiilor prevăzute în ordinul privind taxele rutiere. Este important de știu că această cerere poate fi înaintată în termen de 75 de zile calendaristice, de la recepția primei somații de plată a penalităților, totodată putem beneficia, pe parcursul unui an, de această posibilitate de maximalizare, în mai multe ocazii.

Procedurile de penalizare pentru autovehiculele de origine străină

Societatea Națională de Taxare Rutieră S.A. va colecta penalitățile stabilite pentru autovehiculele de origine străină, care circulă în rețeaua de șosele cu taxă, fără vinietă, sau cu vinietă necorespunzătoare, cu ajutorul unor birouri partenere, din străinătate. În lipsa unei convenții, încheiate cu statul în cauză, Societatea Națională de Taxare Rutieră S.A. nu are acces la acele evidențe, cu ajutorul cărora ar putea identifica proprietarii, ori exploatatorii vehiculelor în cauză, în baza numerelor de înmatriculare. Din această cauză, Societatea Națională de Taxare Rutieră S.A. solicită serviciile unor societăți comerciale, care dispun de acces direct sau indirect la evidențele statului în cauză. Societatea Națională de Taxare Rutieră S.A. este în relații contractuale, la momentul actual, cu 3 birouri, prin intermediul acestora are posibilitatea de a desfășura proceduri de penalizare în cazul a 22 de țări.