Achiziția online a vinietelor rutiere ungare. AUTOVIGNET 🇭🇺 furnizor autorizat.

10 zile Lunară Anuală Județeană anuală

D1

Autoturisme (maxim 7 persoane)

19,64 5 500 Ft 31,79 8 900 Ft 175,68 49 190 Ft 20,43 5 720 Ft

D2

Autovehicule utilitare mici, microbuze & autoturisme (8-9 persoane)

28,57 8 000 Ft 45,00 12 600 Ft 249,39 69 830 Ft 40,89 11 450 Ft

B2

Autobuze (cu 10 locuri, sau mai multe)

63,32 17 730 Ft 89,82 25 150 Ft 817,32 228 850 Ft 81,75 22 890 Ft

U

Remorcile vehiculelor din categoriile tarifare D2 şi B2

19,64 5 500 Ft 31,79 8 900 Ft 175,68 49 190 Ft 20,43 5 720 Ft

D1M

Motociclete

9,82 2 750 Ft 15,89 4 450 Ft

1 HUF = €0,00357 / Plata securizată cu cardul în euro
Prețul de achiziție al vinietelor este reglementat de un preț oficial, care este stabilit în HUF. Pe site-ul nostru, cumpărătorul decontează prețul oficial în EUR. Cursul de schimb actual este afișat sub grila produsului. Prețurile sunt afișate fără taxa de manipulare.

Ghid de utilizare e-vignette în Ungaria – în sistemul taxelor rutiere cu e-vinietă sunt incluse motocicletele, autoturismele (și remorcile acestora), motocicletele, autovehiculele utilitare de marfă cu masă totală admisă de până la 3,5 tone (denumite, generic, autovehicule utilitare mici), autobuzele, autovehiculele care sunt exonerate, în baza unor legi distincte, de plata taxelor rutiere, precum și remorcile acestora. Vinietele rutiere pot fi achiziționate cu valabilitate de 10 zile (săptămânal), de 30 zile și cu valabilitate anuală. Prin achiziția unei viniete rutiere județene anuale se pot utiliza rețeaua șoselelor cu taxă ale unui județ dat, celelalte tipuri de viniete rutiere asigură dreptul de utilizare a șoselelor cu taxă pe întreg teritoriul Ungariei, pentru perioada valabilității vinietei.

Vinieta rutieră trebuie achiziționată întotdeauna înainte de intrarea pe segmentul de șosea cu taxă, fiind recomandată achiziția acestuia în prealabil începerii călătoriei. O regulă atenuantă se aplică în cazul acelor utilizatori de bună-credință, care nu reușesc acest lucru, din diferite motive, sau intră, din greșeală, pe un segment de drum cu plată, care au la dispoziție o perioadă de maxim 60 de minute pentru achiziția dreptului de utilizare al drumului. Deci, achiziția ulterioară a vinietei rutiere nu conferă drept retroactiv pentru utilizarea șoselelor cu taxă, cu excepția cazului de mai sus, și la achiziția ulterioară a vinietei, se va lua în considerare utilizarea neautorizată a șoselelor, ceea ce atrage după sine taxe penalizatoare.

Vă atragem atenția că vinietele rutiere, disponibile prin pagina noastră web, sunt valabile doar pe teritoriul Ungariei! În vederea evitării utilizării neautorizate a drumurilor, la achiziție trebuie întotdeauna să verificați, pe chitanța de control, numerele de înmatriculare, simbolul statului, categoria de autovehicul și termenul de valabilitate.

Vinieta achiziționată nu trebuie lipită pe lunetă, ba mai mult, nu trebuie nici imprimată. Sistemul ungar al vinietelor rutiere este în totalitate electronic, așa cum este și sistemul de verificare al vinietelor, deci sistemul poate stabili, cu ajutorul unui sistem de citire al numerelor de înmatriculare, dacă pentru respectivul număr de înmatriculare există, sau nu, vinietă rutieră achiziționată. În mod independent de acest aspect, este recomandată păstrarea confirmării primite, prin e-mail, pentru o perioadă de 2 ani consecutivi expirării validității vinietei. În cazul tranzacției electronice pentru achitarea taxei rutiere, mesajul de confirmare servește ca dovadă pentru plata acesteia (mesajul e-mail, trimis de sistemul nostru, ori chitanța de control, care poate fi descărcată). Recomandăm păstrarea chitanței de control, respectiv a mesajului de confirmare, primite ulterior achiziției, pentru o perioadă de 2 ani, calculată de la data expirării vinietei rutiere.

Achiziția, prin pagina noastră web, se realizează fără a fi necesară înregistrarea. După completarea datelor necesare, cumpărătorul poate achita prețul vinietei cu ajutorul cardului bancar, printr-o modalitate de plată securizată. Serviciul nostru de relații cu clienții vă stă la dispoziție referitor la orice problemă întâmpinată la achiziția vinietelor rutiere.

Vignette type 10-day Monthly Annual Annual regional
D1 5 500 Ft 8 900 Ft 49 190 Ft 5 720 Ft
D2 8 000 Ft 12 600 Ft 69 830 Ft 11 450 Ft
B2 17 730 Ft 25 150 Ft 228 850 Ft 22 890 Ft
U 5 500 Ft 8 900 Ft 49 190 Ft 5 720 Ft
D1M 2 750 Ft 4 450 Ft